Dịch vụ này được dành riêng cho các đối tác kinh doanh của Thiên Minh Group (Công ty đại diện là TMG Hospitality viết tắt là TMGH) để nhận được nhiều ưu đãi và lợi ích độc quyền.

CỔNG THÔNG TIN ĐẠI LÝ

TMGH đồng ý cung cấp cho Đại lý một phần hoặc tất cả các dịch vụ sau: chỗ ở và các gói khuyến mại (nếu có) thông qua trang web TMGH Agent Login. Bằng cách ký kết vào thỏa thuận này, Đại lý sẽ chấp nhận tất cả các điều khoản & điều kiện của hợp đồng.

Trang web TMGH Agent Login cho phép Đại lý kiểm tra tình trạng phòng trống và đặt chỗ. Đại lý sẽ nhận được xác nhận đặt chỗ, bao gồm các chi tiết của đặt chỗ qua email. Trong trường hợp Đại lý cần sửa đổi hoặc hủy bỏ đặt chỗ, Đại lý cần liên hệ với với bộ phận Hỗ trợ đặt chỗ của TMGH như đã nêu trong xác nhận đặt chỗ.

Tất cả các mức giá trên TMGH Agent Login được định giá theo chính sách giá linh động dựa trên nhu cầu thị trường vào thời điểm hiện tại.

Giá phòng áp dụng cho một phòng và một đêm (dành cho một hoặc hai người), bao gồm bữa sáng (nếu không có quy định khác), đã bao gồm thuế và phí dịch vụ (nếu không có quy định khác).

Tỷ giá được tính bằng Việt Nam Đồng (VND).

Giá phòng của TMGH không được đăng trên bất kỳ trang web nào khi không có sự chấp thuận bằng văn bản của TMGH.

– Miễn phí chỗ ở cho tối đa hai trẻ em dưới 12 tuổi, ở cùng phòng với cha mẹ hoặc người giám hộ và sử dụng giường có sẵn. Ngoài ra, bữa sáng có tính phí (vui lòng xem giá bữa ăn).

– Giường phụ/Giường sofa: Giường phụ hoặc giường sofa dành cho trẻ em theo yêu cầu có tính phí. Cũi trẻ em theo yêu cầu được cung cấp miễn phí (tuỳ vào tình trạng có sẵn).

Tất cả các mức giá đã bao gồm thuế và phí dịch vụ (nếu không có quy định khác). TMGH có quyền điều chỉnh thuế và phí dịch vụ mà không cần thông báo trước trong trường hợp có sự thay đổi trong Luật pháp của Nhà nước.

Thanh toán phải được thực hiện tại thời điểm đặt phòng.

Trong trường hợp Đại lý có hạn mức tín dụng được chấp thuận bởi TMGH, việc thanh toán sẽ tuân theo các điều khoản hợp đồng và xác nhận thanh toán sẽ được gửi tới Đại lý ngay lập tức.

Trong trường hợp Đại lý không có hạn mức tín dụng được chấp thuận bởi TMGH, Đại lý sẽ phải thanh toán bằng thẻ tín dụng (ví dụ: American Express, Diners, Visa, MasterCard, JCB và Union Pay) hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi đặt chỗ trực tuyến được xác thực, đặt chỗ của Đại lý sẽ được đảm bảo.

– Thời gian nhận phòng từ 14:00 PM và thời gian trả phòng vào hoặc trước 12:00 PM (buổi trưa).

– Việc gia hạn thời gian trả phòng tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và sẽ được tính phí như sau:

o Trả phòng trước 18:00 PM: 50% mức giá hiện hành (có thể thay đổi mức giá)

o Trả phòng sau 18:00 PM: 100% mức giá hiện hành (có thể thay đổi mức giá)

o Yêu cầu thêm ngày phải được đặt như đặt chỗ mới mới cho (các) ngày bổ sung và sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có cùng mức giá hiện hành.

TMGH đã nghiên cứu và thực thi chính sách Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng và Sản phẩm thông qua các công ty bảo hiểm uy tín, đảm bảo cho tất cả các hoạt động liên quan đến khách sạn diễn ra theo tiêu chuẩn quốc tế về phạm vi bảo hiểm và giới hạn bồi thường. Bản tóm tắt bảo hiểm được cung cấp theo yêu cầu.

– Huỷ đặt chỗ bởi TMGH:
TMGH có thể buộc phải huỷ bỏ đặt chỗ trong những trường hợp bất khả kháng. Đây có thể là những lý do về hủy bỏ/thay đổi dịch vụ theo lịch trình trong nước, trục trặc kỹ thuật về vận chuyển, ô nhiễm, đóng cửa sân bay hoặc ga tàu, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không), đe dọa chiến tranh, bạo loạn, rối loạn dân sự, đình công, thảm họa, hoạt động khủng bố hoặc mối đe dọa tương tự, v.v. Trong trường hợp như vậy, TMGH sẽ thông báo cho Đại lý ngay lập tức và đưa ra những phương án thay thế, hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.

– Huỷ đặt chỗ bởi Đại lý:
Tất cả các đặt chỗ được thực hiện thông qua TMGH Agent Login đều không được hoàn tiền (nếu không có quy định khác). Đại lý phải thanh toán đồng thời vào lúc đặt chỗ.

– Trách nhiệm của TMGH:
Xác nhận và cung cấp các dịch vụ lưu trú theo yêu cầu đặt phòng được tạo bởi người dùng được ủy quyền.

– Trách nhiệm của Đại lý:
o Đại lý phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều khoản bảo mật và thông báo ngay lập tức cho TMGH khi có bất kỳ thay đổi nào về nhân sự được cấp quyền truy cập TMGH Agent Login.

o Đại lý phải chịu trách nhiệm thanh toán cho việc hủy bỏ hoặc vắng mặt đối với các đặt phòng được thực hiện thông qua TMGH Agent Login.

o Đại lý phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản, điều kiện, và thông tin pháp lý được công bố trên trang web TMGH Agent Login.

o Đại lý phải bồi thường toàn phần và tránh gây bất kỳ tổn thất, thiệt hại, yêu cầu, khiếu nại, chi phí và trách nhiệm pháp lý nào phát sinh tới TMGH, nhân viên, đại lý, và đại diện của chúng tôi. Những thiệt hại bao gồm (i) bất kỳ lỗi, vi phạm hoặc khoản nợ nào theo thỏa thuận này; và (ii) bất kỳ sơ suất hoặc hành động sai trái nào của Đại lý hoặc các cán bộ, giám đốc, nhân viên của Đại lý. Ngoài ra, Đại lý phải bồi thường toàn phần cho TMGH cùng tất cả chi phí pháp lý và các khoản giải ngân phát sinh liên quan đến những điều đã nói ở trên. Khoản bồi thường này có hiệu lực đối với tất cả các trường hợp chấm dứt hoặc hết hạn hợp đồng.

Đại lý phải đảm bảo thông tin đăng nhập vào hệ thống TMGH Agent Login được bảo mật hoàn toàn trong công ty. Đại lý phải thông báo cho TMGH ngay lập tức trong trường hợp thông tin đăng nhập trở nên không an toàn vì bất kỳ lý do nào bao gồm thay đổi nhân sự, gian lận, hack, người dùng trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích do các biện pháp bảo mật còn thiếu sót.

Tất cả các đặt chỗ thực hiện bởi Đại lý phải được thực hiện độc quyền bởi nhân viên được ủy quyền của công ty, sử dụng ID người dùng và mật khẩu của họ. Mọi trường hợp không tuân thủ thoả thuận sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức và Đại lý phải chi trả mọi chi phí phát sinh.

Thỏa thuận này có hiệu lực đến khi có thông báo mới, ngoại trừ việc chấm dứt sớm theo quy định nêu ở điều luật thứ 13 dưới đây.

Mỗi bên có thể chấm dứt hợp đồng với hiệu lực ngay tại thời điểm chấm dứt, vào bất kỳ lúc nào, và vì bất kỳ lý do gì, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản không ít hơn ba mươi (30) ngày cho bên còn lại.

Mỗi Bên có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ hợp đồng, có hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trong trường hợp:
a) Vi phạm nghiêm trọng của bên còn lại đối với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng bảy (7) ngày.
b) (Nộp đơn yêu cầu) phá sản hoặc đình chỉ thanh toán (hoặc hành động tương tự) đối với bên còn lại.

Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp không có giao dịch nào được thực hiện trong khoảng thời gian 12 tháng liên tục.

Khi chấm dứt và lưu lại theo quy định khác, thỏa thuận phải chấm dứt hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến quyền lợi và biện pháp khắc phục của bên liên quan đối với việc bồi thường hoặc vi phạm hợp đồng của bên còn lại.

Luật điều chỉnh thoả thuận là luật của Nhà nước Việt Nam. Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại liên quan đến thỏa thuận này sẽ được giải quyết bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc Hòa giải và Trọng tài của Trọng tài Quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại. Buổi điều chỉnh thoả thuận sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và được tổ chức bằng tiếng Anh.

Thỏa thuận này có hiệu lực đối với các đặt chỗ do Đại lý thực hiện bằng trang web TMG Agent Login và không áp dụng cho các đặt chỗ được thực hiện qua các kênh khác.

TMGH Agent Login cung cấp dịch vụ đặt chỗ dành riêng cho các khách FIT, với mức tối đa 7 phòng. Đối với các nhóm lớn hơn, Đại lý cần liên hệ với Quản lý Bán hàng tại TMGH hoặc văn phòng Đặt chỗ TMGH.

Liên quan đến các điều khoản khác không được đề cập trong thỏa thuận này, vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện và Thông tin pháp lý.

ƯU ĐÃI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chúng tôi rất hân hạnh được cung cấp các ưu đãi độc quyền tới đối tác của mình để đem tới cho khách du lịch các trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng trọn vẹn nhất.

ĐIỀU KHOẢN & DỊCH VỤ

 • Đặt phòng cần thanh toán đầy đủ theo như xác nhận
 • Áp dụng đối với đặt phòng dành cho Khách du lịch Quốc tế đến Việt Nam
 • Đặt phòng được xác nhận theo giá hợp đồng chính thức
 • Không áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi đặc biệt nào khác
 • Voucher có thể được sử dụng để đặt chỗ tại bất kỳ khách sạn nào là thành viên của tập đoàn TMG
 • Giá trị của Voucher được tính trên tổng giá phòng (phòng và bữa sáng), không tính trên bất kỳ khoản phụ phí hoặc dịch vụ nào khác (Bao gồm cả chính sách Giường phụ & Trẻ em)
 • Voucher sẽ được phát hành hàng quý dựa trên đơn phòng & hoá đơn VAT, có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành
 • Đặt phòng cần thanh toán đầy đủ theo như xác nhận
 • Áp dụng đối với đặt phòng dành cho Khách du lịch Quốc tế đến Việt Nam
 • Đặt phòng được xác nhận theo giá hợp đồng chính thức
 • Không áp dụng đồng thời với bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi đặc biệt nào khác
 • Voucher có thể được sử dụng để đặt chỗ tại bất kỳ khách sạn nào là thành viên của tập đoàn TMG
 • Giá trị của Voucher được tính trên tổng giá phòng (phòng và bữa sáng), không tính trên bất kỳ khoản phụ phí hoặc dịch vụ nào khác (Bao gồm cả chính sách Giường phụ & Trẻ em)
 • Voucher sẽ được phát hành hàng quý dựa trên đơn phòng & hoá đơn VAT, có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành

Yêu cầu