Khách sạn ÊMM Huế cung cấp dịch vụ phòng họp tiêu chuẩn với các thiết bị cần thiết như máy chiếu, loa, micro… Phòng họp được set up tại không gian nhà hàng Yên (40-80 khách) hoặc nhà hàng Spice Việt (30-40 khách).

Yêu cầu