Khách sạn ÊMM Hội An cung cấp dịch vụ phòng họp (tối đa 20 khách tiêu chuẩn với các thiết bị cần thiết như máy chiếu, nước, teabreak theo yêu cầu…

Yêu cầu